O Bocci

Boccia ali dvoransko balinanje je športna panoga, primerna za gibalno ovirane posameznike. Je tudi paraolimpijski šport. Najprej so se s tem športom ukvarjali le športniki s cerebralno paralizo, sedaj pa so vključeni tudi drugi gibalno ovirani športniki. Igra poteka v dvorani, na začrtanem igrišču, kjer se športniki lahko pomerijo individualno, v parih ali pa v skupinah. Cilj igre je, da igralci svoj barvni balinček (rdeč ali moder) čim bolj približajo belemu (jack ball). Tekmovalci tekmujejo sede na svojih invalidskih vozičkih (Boccia rules, 2020).