Slovenska liga 2010

Leto 2010 bo v zgodovini za vse večne čase ostalo zapisano kot rojstno leto ligaških prvenstev za Boccio v Sloveniji!

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je tega leta organizirala 1. ligaško prvenstvo v Bocci, ki je v svojem (za današnje razmere) bogatem programu obsegalo tri tekmovanja v posamični konkurenci in dve tekmovanji v ekipni konkurenci. Vsi štirje turnirji so bili izvedeni v Kamniku v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS.

Drugo tekmovanje posameznikov in drugo tekmovanje ekip sta bili izvedeni skupaj na tretjem turnirju v juniju. Čeprav je bilo prvotno v razpisu predvideno, da bi naj ta turnir potekal v Puconcih, so bila na koncu vsa tekmovanja izvedena v Kamniku. Razlikovanja tekmovalcev po kategorijah takrat še ni bilo, zato so vsi udeleženci tekmovali v enotni konkurenci. Kot zanimivost lahko opazimo, da so bila vsa tekmovanja (z razliko od današnje prakse) odigrana ob nedeljah.

Razpis ligaških tekmovanj za leto 2010

Tekmovanje posameznikov #1  (nedelja, 11. april 2010)

Rezultati

Tekmovanje posameznikov #2  (nedelja, 27. junij 2010)

Rezultati

Tekmovanje posameznikov #3  (nedelja, 12. september 2010)

Rezultati

Tekmovanje ekip #1 (nedelja, 23. maj 2010)

Rezultati

Tekmovanje ekip #2 (nedelja, 27. junij 2010)

Rezultati


Državno prvenstvo  (sobota, 2. oktober 2010)

Na državno prvenstvo se je iz ligaškega dela uvrstilo 8 najboljših posameznikov in 4 najboljše ekipe. Organizator državnega prvenstva je bil ZŠIS-POK (Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite), izvajalec pa Š.D.C.P. Žarek. Tudi državno prvenstvo je potekalo v telovadnici CIRIUS-a v Kamniku.

Razpis     Rezultati