Sodnik

 • Kako postati sodnik
 • Kvalifikacija sodnikov

Ali imate radi fair play? Postanite državni sodnik v Bocci!

Kaj pomeni dejavnost sodnika?

KORAK 1 – pridobivanje informacij

Z aktivnostmi sodnika in pravili športa prilagojenega balinanje se boste seznanili po elektronski pošti. Če želite pridobiti praktične izkušnje, lahko sodelujete na treningu najbližjega športnega kluba ali dobite informacije na tekmovanju. V primeru večjega števila prosilcev bo organizirano osnovno usposabljanje sodnikov.

KORAK 2 – sodnik stopnja 1

Ko se čutite pripravljeni, boste opravili praktično usposabljanje in postali sodnik 1. stopnje. Po tem lahko začnete soditi na državnih turnirjih. Na začetku boste imeli vedno pri sebi izkušenega sodnika.

KORAK 3 – sodnik – stopnja 2

Če se redno udeležujete državnih turnirjev in na igrišču zares občutite suverenost, boste prejeli sodniško karto stopnje 2. Nato lahko odločate o glavnih tekmah ali pa boste glavni sodnik. Lahko vodite delavnice in izobraževanja za sodnike nižje stopnje.

KORAK 4 – mednarodni sodnik

Če želite svojo sodniško kariero dvigniti na najvišjo raven, lahko postanete mednarodni sodnik. Po uspešnem zaključku tečaja BISFed boste začeli soditi na mednarodnih turnirjih BISFed in prejeli mednarodno sodniško licenco.

Kam se lahko obrnete ?

Informacije o pravilih in vsem, kar vas zanima o športu v boccii, si oglejte tukaj, na spletu ali fb strani. V primeru nadaljnjega zanimanja nas kontaktirajte na delegat@boccia.si in lahko se dogovorimo, na kateri od naših dogodkov bi lahko prišli pogledati ter ali vas boccia zanima v praksi.

RAVNI SODNIKOV

SODNIK PRIPRAVNIK

Do novih prosilcev se stalno prihaja z javnimi razpisi za letake v šolah in organizacijah ter prek spleta in Facebooka.

Uvod v dejavnosti sodnika
Kandidat je seznanjen z dejavnostmi sodnika in osnovnimi pravili športa prilagojenega balinanja. Da bi pridobil praktične izkušnje, prosilec sodeluje na treningu najbližjega športnega kluba. V primeru večjega števila prosilcev je organizirano osnovno usposabljanje , ki v glavnem ustreza praktičnemu usposabljanju.

UVODNI PRAKTIČNI TEČAJ

 • uvod v šport prilagojenega balinanja
 • igralci in športna oprema
 • časovni okvir igre
 • osnove igre
 • klicna soba
 • kaj se dogaja na igrišču
 • geste in položaj sodnika na igrišču
 • osnovne kazni in prekrški
 • dokumentacija o tekmi
 • program, ki se uporablja med tekmovanjem

SODNIK 1. STOPNJE

Napredovanje sodnika do stopnje 1
Praktični izpit in pisni test. Po diplomi bo sodnik – pripravnik prejel državno sodniško izkaznico – 1. stopnja. Od datuma pridobitve izkaznice ta izkaznica velja vedno celo leto. Če sodnik ne sodeluje na nobenem državnem turnirju, se izkaznica ne obnavlja več.

USPOSABLJANJE NACIONALNIH SODNIKOV

 • pravila – posodobitve in pojasnila
 • kako biti dober sodnik
 • priprave na tekme in akcije v klicni sobi
 • situacije v igri in njihove rešitve

PRAKTIČNI DEL

 • položaj sodnika
 • uradna gestikulacija
 • merilne tehnike
 • potek tekme

KONČNI DEL

 • povzetek in test

Spremljanje dejavnosti in poglabljanje znanja
Udeležba sodnika 1. stopnje na državnih turnirjih registrira Zveza Sonček so.p.  Sodnik je redno obveščen o novostih v pravilih prilagojenega športnega balinanja prek treningov, elektronske pošte in spletnih strani ali strani na Facebooku.

Sodnik 1. stopnje
Vadba med državnim turnirjem. Po uspešnem zaključku bo sodnik prejel sodniško izkaznico – 2. stopnja. Od datuma pridobitve izkaznice je kartica vedno veljavna celotno naslednje leto. Če sodnik ne sodeluje na nobenem državnem turnirju, se karta ne podaljša.

SODNIK 2. STOPNJE

Sodnik 2. stopnje lahko odloča o glavnih tekmah ali je glavni sodnik na državnih turnirjih. Lahko pripravlja in vodi delavnice za nacionalne sodnike.

Spremljanje dejavnosti in poglabljanje znanja
Udeležba sodnika 2. stopnje na državnih turnirjih registrira RTB. Sodnik je o novostih redno obveščen prek spletnih strani in strani facebook.
Če ga zanima, lahko sodeluje pri pripravi treningov in ocenjevalnih sestankov, ki potekajo na državnih turnirjih, da bi posodobil znanje.

Napredovanje sodnikov 2. stopnje do mednarodnega
zaključka mednarodnega sodniškega tečaja BISFed.

BISFED MEDNARODNI SODNIK

Za kandidata se lahko prijavi samo nacionalna organizacija članica. Pogoj je poslati življenjepis in spremno pismo v angleščini. Kandidata mora sprejeti Mednarodna Boccia zveza BISFed.

Po uspešnem zaključku mednarodnega sodniškega tečaja BISFed je mednarodni sodnik registriran kot nacionalna organizacija članica na platformi BISFed. Mednarodni sodnik bo prejel licenco, katere veljavnost je predmet aktivnega sojenja na nacionalni in mednarodni ravni. Mednarodni sodnik izvaja delavnice in usposabljanja za sodnike na nacionalni ravni.