Razvoj Boccie v Sloveniji

V Sloveniji je boccia pod okriljem Zveze Sonček so.p. in ŠDCP -(Športnega društva cerebralne paralize) Sonček.

V letu 2004 je Zveza za šport invalidov Slovenije organizirala 1. državno prvenstvo v bocci. Do leta 2012 so vsi tekmovalci tekmovali v eni kategoriji, tekme pa so bile razdeljene na posameznike ter ekipe.

V letu 2013 pa so bili tekmovalci  v  posamični  konkurenci  razdeljeni  med  klasificirane (klasifikacije  so  bile izvedene s pomočjo hrvaškega tima klasifikatorjev) ter neklasificirane igralce.

Z letom 2017 smo pridobili prvo nacionalno klasifikatorko v Sloveniji, katera je ponovno opravila klasifikacijo vseh naših igralcev. Igralci so razdeljeni v kategorije klasificiranih tekmovalcev od BC1-BC5, ter kategorijo OPEN oz. neklasificirani tekmovalci.

Od leta 2013 klasificirani tekmovalci tekmujejo znotraj posamezne kategorije, za katero so klasificirani.